หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ปู่เจ้าสมิงพราย
อนุสรณ์สถาน
พระลอ พระเพื่อน พระแพง
ดอกไก่ฟ้าพระยาลอ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านกลาง
“ ท้องถิ่นน่าอยู่ สู่ชุมชนเป็นสุข
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ลือเลื่องวัฒนธรรม
ผูกพันสามัคคี ”
วัดพระธาตุพระลอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสุวรรณ
ผลิตภัณฑ์บ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ


 
   

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ อาคาร ศาลาอเนกประสงค์ ฌาปนสถาน ศาลเจ้าที่และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ส่งเสริมพัฒนา จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร แหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ

ส่งเสริมพัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพในการผลิตให้สามารถดื่มได้

ส่งเสริมพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า จัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) บำรุงรักษาหอกระจายข่าว จัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านการจราจร

ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสื่อสารให้ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง
 
   

ส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และนันทนาการ

ส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษา ความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

ส่งเสริม พัฒนา สตรีและเยาวชน

ส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
 
 
   

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย

ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น

พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ยานยนต์ อาคารสถานที่ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน ให้เพียงพอและทันสมัย

พัฒนาบุคลากรให้มีโอกาสพัฒนาตนเองมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่เหมาะสม เกิดความก้าวหน้าในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-289-2558
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 โทรศัพท์ : 054-642387 โทรสาร : 054-642387
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
จำนวนผู้เข้าชม 3,625,274 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10