หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ


 
   

ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนสู่การดำรงวิถีชีวิตตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าด้านเกษตรกรรม หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์โอท็อป สินค้าวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันและเพิ่มรายได้

ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ พร้อมทั้งแสวงหาองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการดำรงชีวิตและ การประกอบอาชีพเพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและพัฒนาไปสู่เกษตรอินทรีย์
 
   

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้มีมาตรฐาน

ส่งเสริมพัฒนาการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
   

การส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่

ส่งเสริมพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดข้างเคียง กลุ่มจังหวัด

ส่งเสริมพัฒนาการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ©องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทร : 054-642387 Fax : 054-642387
จำนวนผู้เข้าชม 2,146,648 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com