หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นางนพวรรณ สุขจรัส
ปลัด อบต. บ้านกลาง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายจิรายุต กุหลาบแก้ว
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางทรรศนีย์ ใจนวล
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายนิคม จิตใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง