หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 22 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
7มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
6มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
5มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
4มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
3มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
2มาตราการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
1มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข้อมูลต่อสาธารณะ [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการ [ 29 เม.ย. 2558 ]  อ่าน : 13  
 
  (1)