หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ปู่เจ้าสมิงพราย
อนุสรณ์สถาน
พระลอ พระเพื่อน พระแพง
ดอกไก่ฟ้าพระยาลอ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านกลาง
“ ท้องถิ่นน่าอยู่ สู่ชุมชนเป็นสุข
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ลือเลื่องวัฒนธรรม
ผูกพันสามัคคี ”
วัดพระธาตุพระลอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสุวรรณ
ผลิตภัณฑ์บ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ


 
 
 
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)
บริหารท้องถิ่น ระดับต้น
 
  หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) (ตำแหน่งว่าง)
 
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป)
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น (1)
  ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
(ตำแหน่งว่าง)
  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง )
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น
(ตำแหน่งว่าง)
 
1. งานบริหารงานทั่วไป
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชก.)(1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
2. งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.)(1)
3. งานการเจ้าหน้าที่
- นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)(1)
4. งานนิติการ
5. งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.)(1)
- พนักงานขับรถยนต์ (ทั่วไป)(1)
6. งานสวัสดิการสังคม
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปง./ชง.)(1)
7. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปง./ชง.)(1)
8. งานส่งเสริมการเกษตร
9. งานรักษาความสะอาด
- พนักงานขับรถยนต์ (1)
- พนักงานประจำรถขยะ (ทั่วไป)(2)
10. งานการศึกษา
- ครู คศ.2 (2)
- ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)(2)
- ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)(ตำแหน่งว่าง)
 
1. งานบริหารงานคลัง
2. งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)(1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1)
3. งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
4. งานการเงินและบัญชี
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)(1)
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)(ตำแหน่งว่าง)
5. งานพัสดุและทรัพย์สิน
- นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)(1)
- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)(ตำแหน่งว่าง)
6. งานบริหารงานทั่วไป
7. งานอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติหรือ เป็นภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมาย
   
   
   
   
   
   
   
   
 
1. งานแบบแผนและก่อสร้าง
2. งานผังเมือง
3. งานสาธารณูปโภค
4. งานสำรวจและออกแบบ
- นายช่างโยธา (ปง./ชง.)(1)
5. งานบริหารงานทั่วไป
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)(1)
6. งานอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติหรือ เป็นภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมาย
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-289-2558
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 โทรศัพท์ : 054-642387 โทรสาร : 054-642387
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
จำนวนผู้เข้าชม 6,380,438 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10