หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ปู่เจ้าสมิงพราย
อนุสรณ์สถาน
พระลอ พระเพื่อน พระแพง
ดอกไก่ฟ้าพระยาลอ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านกลาง
“ ท้องถิ่นน่าอยู่ สู่ชุมชนเป็นสุข
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ลือเลื่องวัฒนธรรม
ผูกพันสามัคคี ”
วัดพระธาตุพระลอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสุวรรณ
ผลิตภัณฑ์บ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ


 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านกาศ   คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนกำศ ที่ 196/2561 เรื่อง มอบอำนำจให้รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปฏิบัติรำชกำรแทน   22 มิ.ย. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านกาศ   คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนกำศ ที่ 350/2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงำนส่วนตำบลรักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนกำศ   22 มิ.ย. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านกาศ   คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ ที่ 348/2562 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกาศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563   22 มิ.ย. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เตาปูน   7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ ไปรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย    22 มิ.ย. 2564 16
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร อบต.นาพูน   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน   22 มิ.ย. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาพูน   ประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขตพื้นที่ ตำบลนาพูน   22 มิ.ย. 2564 3
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ทต.สอง   กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก รณรงค์การคัดแยกขยะแบบเคาะประตูบ้าน และประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019   22 มิ.ย. 2564 0
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ทต.สอง   รับมอบสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล   22 มิ.ย. 2564 0
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อบต.บ่อเหล็กลอง      22 มิ.ย. 2564 0
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ทต.ทุ่งโฮ้ง      22 มิ.ย. 2564 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,792
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-289-2558
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 โทรศัพท์ : 054-642387 โทรสาร : 054-642387
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
จำนวนผู้เข้าชม 5,121,326 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10