หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายปงงิ้วงาม บ้านวังดิน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายปงงิ้วงาม บ้านวังดิน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ม.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายปงงิ้วงาม บ้านวังดิน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ม.ค. 2564 ]ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการลานวัฒนธรรม สืบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้เข้าร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ตามโครงการลานวัฒนธรรมสืบสานตำนานรักพระลอขอพรปู่เจ้าสมิงพรายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดหาวัสดุประกอบพิธีบวงสรวง พิธีทางศาสนาพรหม อนุสรณ์พระลอ พระเพื่อนพระแพง และปู่เจ้าสมิงพราย ตามโครงการลานวัฒนธรรม สืบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดสถานที่ พร้อมงานรื้อถอนและทำความสะอาด ตามโครงการลานวัฒนธรรมสืบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องแสงสว่างให้ทั่วบริเวณงานและไฟแสงสีเสียงบนเวทีการแสดงพร้อมเวที ตามโครงการลานวัฒนธรรมสืบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝายกั้นน้ำทุ่งนาปวง หมู่ที่ 8 บ้านหนองสุวรรณ ตำบลบ้านกลาง โดยก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.กว้าง 0.90 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึก 0.70 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ธ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาระบบส่งน้ำลำเหมืองห้วยขะแนง หมู่ที่ 9 บ้านวังดิน ตำบลบ้านกลาง โดยก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.กว้าง 1.20 เมตร ยาว 385 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึก 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ธ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11