หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อกรวดทรายถมถนนพร้อมเกรดปรับเกลี่ย จำนวน 270 ลบ.ม. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด จากบ้านนายตา ใจเฉื่อย ถึง ลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้านลับแลง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด จากบ้านนายวิชัย แก้วกลม ถึง บ้านนายป้อ จำเริญ บ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาดำเนินการต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ในระบบจัดการเว็บไซต์เครือข่ายจังหวัดแพร่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาทำป้ายบอกทางไป อบต.บ้านกลาง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งราวกันภัย จากบ้านนายร่วม หมอป่า ถึง ฝายทุ่งบ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหล่าย ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด จากบ้านนายตา ใจเฉื่อย ถึง ลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้านลับแลง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ส.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด จากบ้านนายวิชัย แก้วกลม ถึง บ้านนายป้อ จำเริญ บ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ส.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8