หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเมรุฌาปนสถาน บ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อโครงการจัดชื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนรายหัวสำหรับเด้กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำป้ายทิ้งขยะติดเชื้อ (หน้ากากอนามัย) และตัดสติ๊กเกอร์ติดถังขยะ จำนวน ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรกลในการดำเนินการรื้อวัชพืชและขุดลอกดินตะกอน จำนวน ๒๐ ชั่วโมง บริเวณ ฝายทุ่งแม่ต๋ำ บ้านวังดิน หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยใช้รถแบ็คโฮ ขนาด PC ๑๒๐-๑๕๐ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง กว้าง 0.60 เมตร ยาว 425 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึก 0.60 เมตร ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.เพื่อการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง กว้าง 0.60 เมตร ยาว 425 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึก 0.60 เมตร ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝายกั้นน้ำทุ่งนาปวง หมู่ที่ 8 บ้านหนองสุวรรณ ตำบลบ้านกลาง (ช่วงที่ 1) โดยก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.90 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึก 0.70 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝายกั้นน้ำทุ่งนาปวง หมู่ที่ 8 บ้านหนองสุวรรณ ตำบลบ้านกลาง (ช่วงที่ 2) โดยก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.90 เมตร ยาว 97.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึก 0.70 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พนักพิง) จำนวน ๓๐๐ ตัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]ซื้อกรวดทรายถมถนนพร้อมเกรดปรับเกลี่ย เพื่อซ่อมแซมถนนการเกษตรที่ชำรุด หมู่ที่ 8,9,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18