หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนทางเข้าและหน้าอาคาร อบต.บ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านหล่าย จากบ้านนายนิคม หลงเวช ถึง สามแยกบ้านนางจินดา กองคำ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำหน้ากากผ้าตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้อพาร์ทิชั่น ขนาด 80 X 160 เซ็นติเมตร จำนวน 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดิน (ช่วงเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๔) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิด นม ยู เอชที ชนิดกล่อง ให้กับโรงเรียนบ้านวังดินและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13