หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างรายงานขอซื้อ ขอจ้าง จ้างเหมาตัดแผ้วถางวัชพืชแนวกำแพงเมืองเก่า ตามโครงการแผ้วถางแนวกำแพงเมืองเก่า บ้านธาตุพระลอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งวดงานที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]จ้างโครงการลานวัฒนธรรม สืบสานวัฒนธรรมตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย ประจำปี พ.ศ. 2562 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]จ้างโครงการลานวัฒนธรรมสืบสานตำนานรักพระลอ ขอพรปู่เจ้าสมิงพราย ประจำปี พ.ศ. 2562 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ธ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2562 ]ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2562 ]ซื้อค่าจัดซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2562 ]ซื้อเก้าอี้สำหรับนั่งทำงานในสำนักงาน กองช่าง จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ภายในพื้นที่รับผิดชอบ อบต.บ่้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ภายในพื้นที่รับผิดชอบ อบต.บ่้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กในสุนย์พัฒนาเด็กเล็กองคืการบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6