หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
 
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ปู่เจ้าสมิงพราย
อนุสรณ์สถาน
พระลอ พระเพื่อน พระแพง
ดอกไก่ฟ้าพระยาลอ
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านกลาง
“ ท้องถิ่นน่าอยู่ สู่ชุมชนเป็นสุข
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ลือเลื่องวัฒนธรรม
ผูกพันสามัคคี ”
วัดพระธาตุพระลอ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสุวรรณ
ผลิตภัณฑ์บ้านกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ ค่ะ


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางเป็นหนึ่งใน 9 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ ของจังหวัดแพร่ ห่างจากจังหวัดประมาณ 50 กิโลเมตร ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอสอง 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 107 ตารางกิโลเมตร หรือ 66,815 กิโลเมตร
 
  ประชากร ทั้งสิ้น 3,823 คน ครัวเรือน จำนวน 1,309 ครัวเรือน
 
ชาย จำนวน 1,896 คน คิดเป็นร้อยละ 49.60
 
หญิง จำนวน 1,927 คน คิดเป็นร้อยละ 50.40
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 35.72 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
อาชีพด้านการเกษตรกรรม ร้อยละ 80
 
รองลงมามีรายได้จากการรับจ้าง
 
 
  ผลผลิตหรือสินค้าที่สำคัญของตำบล ได้แก่
 
ข้าวนาปี
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 
กะหล่ำปลี และพริก
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบล ต่างๆ คือ
  ทิศเหนือ จดกับ เขตตำบลเตาปูน อำเภอสอง  
ทิศใต้ จดกับ เขตตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง
  ทิศตะวันออก จดกับ เขตตำบลเตาปูน อำเภอสอง และอำเภอร้องกวาง  
ทิศตะวันตก จดกับ เขตอำเภองาว จังหวัดลำปาง
 
 
 
  ตำบลบ้านกลางมีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางเต็มพื้นที่ 6 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ 1 บ้านธาตุพระลอ
หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าเหนือ
 
หมู่ที่ 8 บ้านบ้านหนองสุวรรณ
หมู่ที่ 9 บ้านวังดิน
 
หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง
หมู่ที่ 11 บ้านต้นผึ้ง
  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางบางส่วน 2 หมู่ คือ
 
หมู่ที่ 7 บ้านลับแลง
หมู่ที่ 12 บ้านหล่าย (บ้านคุ้ม)
  อยู่ในเขตเทศบาลได้แก่ หมู่ที่ 2,3,5,6,7 บางส่วนและหมู่ที่ 12 บางส่วน
หมู่ที่   ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านธาตุพระลอ 174 163 337 112  
4   บ้านเหล่าเหนือ 237 255 492 176
  7   บ้านลับแลง 127 124 251 98  
8   บ้านหนองสุวรรณ 317 317 634 207
  9   บ้านวังดิน 501 474 975 320  
10   บ้านกลางทุ่ง 260 273 533 180
  11   บ้านต้นผึ้ง 163 193 356 124  
12   บ้านหล่าย 117 128 245 92
    รวม 1,896 1,927 3,823 1,309
 
 
  สภาพภูมิประเทศของตำบลบ้านกลางแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะคือ
 
พื้นที่ราบ จะมีพื้นที่ราบแนวทิศเหนือ – ใต้ ส่วนมากใช้ในการทำนาและที่อยู่ อาศัยจะมีอยู่ในหมู่ที่ 2,3,5,6,7,8,10,12 มีพื้นที่ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ตำบลทั้งหมด
 
พื้นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำยมในเขตหมู่ที่ 8,9 มีพื้นที่ประมาณ 1.5 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด
 
พื้นที่ลาดเชิงเขา มีพื้นที่ในเขตหมู่ที่ 1,4,9 ตามแนวทิศตะวันออกและตะวันตกของตำบลมีพื้นที่ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ตำบลบ้านกลาง
 
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นเขตป่าสงวนส่วนมากจะเป็นภูเขาสูงชัน มีในหมู่ที่ 1,4,9 มีพื้นที่ประมาณ 48.5 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ตำบลบ้านกลาง
 
 
 
วัดพระธาตุพระลอ และแนวกำแพงเมืองโบราณ เวียงสรอง
 
  พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางมีสถานที่ท่องเที่ยวดังนี้
 
ถ้ำผาพี่ , ถ้ำผาน้อง
จุดชมวิว จิ๊กจ้อง
 
ผาแอว (ก้อนหินขนาดใหญ่รูปทรงไข่ไก่ตั้งอยู่บน ก้อนหินขนาดเล็กโดยไม่ล้ม)
อุทยานลิลิตพระลอ
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-289-2558
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 โทรศัพท์ : 054-642387 โทรสาร : 054-642387
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
จำนวนผู้เข้าชม 2,582,707 เริ่มนับ 4 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10